4 października 2017   14:59

wróć na stronę aktualności Zmiana planu zagospodarowania obszaru obejmującego „dzielnicę Stare Gliwice”.

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu, od dnia 5 października do dnia 3 listopada br., ww. projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, a także stosownie do Zarządzenia organizacyjnego nr 12/10 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 4 lutego 2010 r. (z późn. zm.), Wydział Planowania Przestrzennego przesyła treść ogłoszenia wraz z załącznikiem graficznym o wyłożeniu projektu planu, zawierającego wszystkie niezbędne informacje dotyczące wyłożenia i dyskusji publicznej.

Danuta Gąsior – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Stare Gliwice


Witaj na stronie Rady Dzielnicy Stare Gliwice!

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi działami oraz kontaktu z nami.

©2022 Rada Dzielnicy Stare Gliwice