6 sierpnia 2019   15:11

wróć na stronę aktualności Zawiadomienie

Informuje iż dnia 9 sierpnia o godz 18.30 odbędzie się spotkanie członków Rady Dzielnicy Stare Gliwice w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 przy ul Rubinowa 16a

 

Agenda :
1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącą Rady Dzielnicy.
2. Wybór protokolanta.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Rady Dzielnicy w okresie pomiędzy zebraniami RD.
6. Przyjęcie przygotowanych uchwał przez Zarząd.
7. Omówienie spraw zgłaszanych przez mieszkańców i radnych dzielnicy.
8. Omówienie planowanych imprez osiedlowych.
9. Omówienie Budżetu Obywatelskiego na rok 2020
10. Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Dzielnicy.
11. Wolne wnioski i sprawy bieżące.


Witaj na stronie Rady Dzielnicy Stare Gliwice!

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi działami oraz kontaktu z nami.

©2022 Rada Dzielnicy Stare Gliwice