28 czerwca 2018   11:59

wróć na stronę aktualności Skarga na działalność Rady Osiedla Stare Gliwice.

W kwietniu 2018 r. została wniesiona skarga na działalność Rady Osiedla Stare Gliwice, która była rozpatrywana na posiedzeniu Komisji Statutowej. W oparciu o przedłożone przez RO dokumenty  skarga okazała się bezzasadna. W załączeniu do wglądu dokumenty źródłowe w tym :

– uchwała podjęta w tej sprawie na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 12.06.2018 r.  -> kliknij tutaj…

– uzasadnienie do w/w decyzji. -> kliknij tutaj…

Skarga jest efektem ustawicznego deprecjonowania działalności nowego Zarządu  Osiedla na Facebook i wykorzystywanie w tym celu przez Pana Andrzeja Urbana w sposób nielegalny profilu na Facebook (logo RO na czarnym tle). Jak Państwu wiadomo w dniu 31.03.2017 roku Pan Andrzej Urban został odwołany z funkcji Przewodniczącego Zarządu Osiedla z czym jak widać do tej pory nie może się pogodzić. Informacje przez niego publikowane są pomówieniami i nie znajdują  żadnego uzasadnienia w dokumentach oraz obecnej działalności RO.

Informuję, że legalną stroną na Facebook jest strona pod adresem: https://staregliwice.com.pl/ z logo RO na szarym tle gdzie znajdziecie Państwo w zakładce AKTUALNOŚCI bieżące informacje na temat działalności RO oparte na faktach i dokumentach, a nie pomówieniach czy spekulacjach.

Danuta Gąsior – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Stare Gliwice.


Witaj na stronie Rady Dzielnicy Stare Gliwice!

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi działami oraz kontaktu z nami.

©2022 Rada Dzielnicy Stare Gliwice