21 marca 2018   17:35

wróć na stronę aktualności Planowane na naszym Osiedlu inwestycje i remonty w zakresie infrastruktury drogowej.

W wyniku ustawicznych działań prowadzonych przez Zarządu Rady Osiedla Stare Gliwice zaplanowano na naszym Osiedlu w roku 2018 następujące inwestycje i remonty :

1. Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od osiedla Stare
Gliwice do granicy z osiedlem Brzezinka.

2. Budowa drogi na osiedlu Stare Gliwice w śladzie drogi „04KDD1/2” na przedłużeniu ul. F. Kona (etap 1 -od ul. Braci Grimm do skrzyżowania ul. Kona z ul. Dekabrystów).

3. Remont nawierzchni i chodników ul. Sadowa w ramach której nastąpi przebudowa ul. Sadowej od ul. Wiejskiej do ul. Gomułki. Istniejąca droga zostanie przebudowana na drogę dwukierunkową z pierwszeństwem przejazdu o nawierzchni asfaltobetonowej wraz z chodnikiem jednostronnym.

4. Remont nawierzchni jezdni ul. Źródlana.

Żródło: www.gliwice.eu


Witaj na stronie Rady Dzielnicy Stare Gliwice!

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi działami oraz kontaktu z nami.

©2022 Rada Dzielnicy Stare Gliwice