28 stycznia 2019   18:08

wróć na stronę aktualności Obowiązki mieszkańców w sprawowaniu opieki nad psami.

W odpowiedzi na liczne pytania i wątpliwości dotyczące opieki nad psami na terenie Gminy Gliwice zwróciłam się do Urzędu Miasta z prośbą o opinie prawną. W oparciu o Kodeks wykroczeń, uchwałę Rady Miasta oraz  ustawę o ochronie zwierząt można w sposób ogólny wyspecyfikować podstawowe obowiązki właścicieli psów tj. :

–  wyprowadzania psów na smyczy, a w przypadku psów rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażających otoczeniu, na smyczy i w nałożonym kagańcu w miejscach publicznych,

– zabrania się wyprowadzania psów na place zabaw, boiska, kwietniki, fontanny, do piaskownic,

– zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna (z wyłączeniem zabezpieczonego terenu prywatnego, lub miejsca wyznaczonego np. wybieg dla psów),

– bezzwłoczne usuwanie z miejsc publicznych odchodów i innych zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe,

– dbanie by zwierzęta nie stanowiły zagrożenia lub uciążliwości dla otoczenia.

Nie stosowanie się mieszkańców do ww.  wymagań podlega karze do 500 zł grzywny albo karze nagany. Szczegółowe obowiązki dla właścicieli psów i wysokość kar określa opinia prawna przekazana przez UM Gliwice (załącznik-> kliknij aby się zapoznać).

Wykaz ras psów agresywnych znajduje się na stronie nr 2 załączonej opinii prawnej. Należy podkreślić, że utrzymywanie psa rasy uznanej  za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta i podlega karze zgodnie z art. 37a ustawy o ochronie zwierząt.

 

Danuta Gąsior –Przewodnicząca Zarządu Osiedla Stare Gliwice


Witaj na stronie Rady Dzielnicy Stare Gliwice!

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi działami oraz kontaktu z nami.

©2022 Rada Dzielnicy Stare Gliwice