wróć na stronę główną Informacje o działalności Rady

 

Dyżury Członków RO – informacja:

Dyżur Członków Rady Osiedla prowadzony będzie w pokoju nr 19 w Szkole Podstawowej 27 przy ulicy Rubinowej 16 A. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdy pierwszy poniedziałek danego miesiąca w godzinach od godz. 18.00 do 18.30 (w okresie: od października 2018 do czerwca 2019 roku).

 

Cele jakie stawia sobie Zarząd Rady Dzielnicy

 1. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych poprzez:
  • cykliczne spotkania z mieszkańcami Osiedla;
  • prowadzenie strony internetowej i strony w mediach społecznościowych;
  • aktywną komunikację z mieszkańcami i elektroniczną obsługę zgłoszeń;
  • wydanie Biuletynu Informacyjnego (Gazetki Osiedlowej).
 2. Promowanie wizerunku Rady Osiedla poprzez:
  • aktywną współpracę i wspieranie działań Klubu Seniora działającego przy Radzie Osiedla;
  • promowanie działań wszystkich aktywnych Członów RO i aktywnych mieszkańców Osiedla.
  • organizację Festynu w miesiącu wrześniu wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową.
  • organizację zajęć plastycznych lub kulturalnych dla najmłodszych mieszkańców Osiedla w wieku do lat 6 (zajęcia sportowo-intelektualne dla pozostałych grup wiekowych organizowane są w ramach BO – patrz zakładka Budżet Obywatelski).
 3. Przygotowanie wniosku przez RO do planu Budżetu Obywatelskiego na 2018 dotyczącego wykonania profesjonalnego Placu Zabaw na terenie udostępnionym przez Spółdzielnię Mieszkaniową.
 4. Bieżąca realizacja Uchwał RO.

 

W ramach działalności statutowej Rada Osiedla zobowiązana jest do:

 1. Współpracy z organami Miasta w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Osiedla.
 2. Współpracy z organami innych osiedli oraz z innymi organizacjami, działającymi na terenie Miasta.
 3. Opiniowania projektów uchwał Rady Miasta dotyczących Osiedla.
 4. Opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczących Osiedla.
 5. Opiniowania planów inwestycji i remontów na terenie Osiedla, realizowanych przez Miasto.
 6. Opiniowanie zmian w sieci szkół.
 7. Opiniowanie rozwiązań komunikacji publicznej na terenie Osiedla.
 8. Formułowanie wniosków do Budżetu Miasta i wieloletnich planów inwestycyjnych na etapie ich projektowania.
 9. Formułowanie wniosków w innych sprawach ważnych dla mieszkańców Osiedla.
 10. Wyrażanie opinii w konsultacjach społecznych.
 11. Określanie trybu i formy zasięgania opinii mieszkańców Osiedla.
 12. Organizowanie przedsięwzięć społecznie użytecznych na terenie Osiedla.
 13. Tworzenie warunków do rekreacji, rozwijania zainteresowań oraz aktywizacji społecznej mieszkańców Osiedla w poszczególnych grupach wiekowych.

 

Rejestr uchwał:

Data# uchwałyW sprawie:
Przesuń palcem w bok by zobaczyć dalszą treść.
20.04.201701/2017Wykonania nawierzchni utwardzonej kostką betonową na gminnej działce drogowej 1245 o powierzchni około 1200 m2 w sąsiedztwie ul. Kozielskiej 220 D-G oraz numerów 218 I-L.
20.04.201702/2017Wykonania utwardzenia podłoża i wykonania nawierzchni utwardzonej kostką betonową na gminnej działce drogowej 1246 i 1249 o łącznej powierzchni około 570 m2 w sąsiedztwie ul. Kozielskiej 218 A-G.
20.04.201703/2017Wykonania nowej strony internetowej dla RO Stare Gliwice w technologii responsywnej dostępnej z poziomu różnych przeglądarek i urządzeń mobilnych. Źródło finansowania – środki RO – Promocja.
20.04.201704/2017Wystąpienia z wnioskiem do Prezydenta Miasta Gliwice o przydzielenie lokalu na działalność RO Stare Gliwice lub budowę nowego obiektu zaspokajającego potrzeby lokalowe RO Stare Gliwice, Klubu Seniora i innych organizacji młodzieżowych lub inicjatyw społecznych.
20.04.201705/2017Powołania Klubu Seniora „Aktywny Senior” przy Radzie Osiedla Stare Gliwice.
20.04.201706/2017Powołanie przedstawiciela z Rady Osiedla do kontaktu z Klubem Seniora AS działającym przy RO Stare Gliwice. Wybrano Panią Teresę Szczęśniak.
06.07.201707/2017Wydania Gazetki Osiedlowej.
06.07.201708/2017Zorganizowania przedstawienia teatralnego w plenerze w Parku Szwajcaria w terminie 03.09.2017 r., w godzinach od 10.00 do 12.00. Studio Teatralne z Trzebini zaprezentuje dwie bajki dla dzieci od 2-10 lat tj. Jaś i Małgosia oraz Kozucha Kłamczucha.
06.07.201709/2017Współorganizowania festynu razem ze Spółdzielnią Mieszkaniową w terminie 30.09.2017 r.
06.07.201710/2017Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w lokalizacji ZSO 13 na trasie do Biedronki.
06.07.201711/2017Dofinansowania wycieczki do Wieliczki współorganizowanej przez RO wspólnie z Klubem Seniora AS działającym przy RO Stare Gliwice. RO opłaci koszt autokaru.
06.07.201712/2017Zorganizowania Wigilii dla Klubu Seniora AS.
06.07.201713/2017Zakupu materiałów reklamowych np. daszków, chustek z okazji pikniku Seniora organizowanym przez UM w dniu 02.09.2017 r. w tym pochód spod UM do Parku Szopena dla grupy 40 osób.
06.07.201714/2017Zakupu banneru reklamującego Klub Seniora AS przy RO Stare Gliwice. Promocja i reprezentacja Klubu Seniora na zewnątrz.
06.07.201715/2017Zorganizowania zajęć plastycznych np. wykonanie ozdób świątecznych oraz wykonywania biżuterii techniką sutasz.
06.07.201716/2017Prowadzenia strony internetowej RO i strony na Facebook RO lub w innych mediach społecznościowych. Do prowadzenia strony RO i strony na Facebook lub w innych mediach społecznościowych upoważniony jest Zarząd RO lub inny Członek RO upoważniony przez Zarząd RO. Upoważnienie musi być dokonane w formie pisemnej. Treść publikacji podlega kontroli przez Zarząd RO.
06.07.201717/2017Ustawienia ławki (przysiadki) między ul. Chemiczną, a Łabędzką.

 


Witaj na stronie Rady Dzielnicy Stare Gliwice!

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi działami oraz kontaktu z nami.

©2019 Rada Dzielnicy Stare Gliwice