wróć na stronę główną Informacje o działalności Rady

 

Dyżury Członków RD- informacja:

Dyżur Członków Rady Dzielnicy jest prowadzony w siedzibie Rady Dzielnicy na ulicy Perłowa 12. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdy pierwszy poniedziałek danego miesiąca w godzinach od godz. 18.00 do 18.30 (w okresie: od października 2021 do czerwca 2022

 

Cele jakie stawia sobie Zarząd Rady Dzielnicy

 1. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych poprzez:
  • cykliczne spotkania z mieszkańcami Osiedla;
  • prowadzenie strony internetowej i strony w mediach społecznościowych;
  • aktywną komunikację z mieszkańcami i elektroniczną obsługę zgłoszeń;
  • wydanie Biuletynu Informacyjnego (Gazetki Osiedlowej).
 2. Promowanie wizerunku Rady Osiedla poprzez:
  • aktywną współpracę i wspieranie działań Klubu Seniora działającego przy Radzie Osiedla;
  • promowanie działań wszystkich aktywnych Członów RO i aktywnych mieszkańców Osiedla.
  • organizację Festynu w miesiącu wrześniu wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową.
  • organizację zajęć plastycznych lub kulturalnych dla najmłodszych mieszkańców Osiedla w wieku do lat 6 (zajęcia sportowo-intelektualne dla pozostałych grup wiekowych organizowane są w ramach BO – patrz zakładka Budżet Obywatelski).
 3. Przygotowanie wniosku przez RO do planu Budżetu Obywatelskiego dotyczącego wykonania profesjonalnego Placu Zabaw na terenie udostępnionym przez Spółdzielnię Mieszkaniową.
 4. Bieżąca realizacja Uchwał RD.

 

W ramach działalności statutowej Rada Osiedla zobowiązana jest do:

 1. Współpracy z organami Miasta w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Osiedla.
 2. Współpracy z organami innych osiedli oraz z innymi organizacjami, działającymi na terenie Miasta.
 3. Opiniowania projektów uchwał Rady Miasta dotyczących Osiedla.
 4. Opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczących Osiedla.
 5. Opiniowania planów inwestycji i remontów na terenie Osiedla, realizowanych przez Miasto.
 6. Opiniowanie zmian w sieci szkół.
 7. Opiniowanie rozwiązań komunikacji publicznej na terenie Osiedla.
 8. Formułowanie wniosków do Budżetu Miasta i wieloletnich planów inwestycyjnych na etapie ich projektowania.
 9. Formułowanie wniosków w innych sprawach ważnych dla mieszkańców Osiedla.
 10. Wyrażanie opinii w konsultacjach społecznych.
 11. Określanie trybu i formy zasięgania opinii mieszkańców Osiedla.
 12. Organizowanie przedsięwzięć społecznie użytecznych na terenie Osiedla.
 13. Tworzenie warunków do rekreacji, rozwijania zainteresowań oraz aktywizacji społecznej mieszkańców Osiedla w poszczególnych grupach wiekowych.

 


Witaj na stronie Rady Dzielnicy Stare Gliwice!

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi działami oraz kontaktu z nami.

©2022 Rada Dzielnicy Stare Gliwice