16 lutego 2018   16:35

wróć na stronę aktualności Bieżące Informacje dla mieszkańców :

1. Przywłaszczenie mienia Miasta Gliwice będącego w użytkowaniu Rady Osiedla Stare Gliwice.

Informujemy, że w dniu 10.01.2018 r. tj. wszczęto postępowanie o czyn z art.284 par. 2 Kodeksu Karnego związanego z przywłaszczeniem mienia w okresie do 31.03.2017 r. przed zmianą władz Rady Osiedla Stare Gliwice. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa –Zachód w Gliwicach.

2. Poszerzenia i remontu ul. Sadowej i zmiany organizacji ruchu.

W odpowiedzi na wniosek Zarządu Rady Osiedla otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź  w sprawie remontu i zmiany organizacji ruchu ul. Sadowej, w której ZDM informuje o zaplanowanej w 2018 roku inwestycji  w ramach której nastąpi przebudowa ul. Sadowej od ul. Wiejskiej do ul. Gomułki. Istniejąca droga zostanie przebudowana na drogę dwukierunkową  z pierwszeństwem przejazdu o nawierzchni asfaltobetonowej wraz z chodnikiem jednostronnym. Poniżej odpowiedzi z ZDM.


Witaj na stronie Rady Dzielnicy Stare Gliwice!

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi działami oraz kontaktu z nami.

©2023 Rada Dzielnicy Stare Gliwice