28 stycznia 2019   18:08

Obowiązki mieszkańców w sprawowaniu opieki nad psami.

W odpowiedzi na liczne pytania i wątpliwości dotyczące opieki nad psami na terenie Gminy Gliwice zwróciłam się do Urzędu Miasta z prośbą o opinie prawną. W oparciu o Kodeks wykroczeń, uchwałę Rady Miasta oraz  ustawę o ochronie zwierząt można w sposób ogólny wyspecyfikować podstawowe obowiązki właścicieli psów tj. :

–  wyprowadzania psów na smyczy, a w przypadku psów rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażających otoczeniu, na smyczy i w nałożonym kagańcu w miejscach publicznych,

– zabrania się wyprowadzania psów na place zabaw, boiska, kwietniki, fontanny, do piaskownic,

– zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna (z wyłączeniem zabezpieczonego terenu prywatnego, lub miejsca wyznaczonego np. wybieg dla psów),

– bezzwłoczne usuwanie z miejsc publicznych odchodów i innych zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe,

– dbanie by zwierzęta nie stanowiły zagrożenia lub uciążliwości dla otoczenia.

Nie stosowanie się mieszkańców do ww.  wymagań podlega karze do 500 zł grzywny albo karze nagany. Szczegółowe obowiązki dla właścicieli psów i wysokość kar określa opinia prawna przekazana przez UM Gliwice (załącznik-> kliknij aby się zapoznać).

Wykaz ras psów agresywnych znajduje się na stronie nr 2 załączonej opinii prawnej. Należy podkreślić, że utrzymywanie psa rasy uznanej  za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta i podlega karze zgodnie z art. 37a ustawy o ochronie zwierząt.

 

Danuta Gąsior –Przewodnicząca Zarządu Osiedla Stare Gliwice

14 stycznia 2019   08:55

Wybory do Rady Osiedla Stare Gliwice

W dniu 07.04.2019 r odbędą się wybory do Rad Osiedli. W terminie do 01.02.2019 r (włącznie) można zgłaszać kandydatów (szczegóły dostępne w załączonym piśmie-> kliknij aby się zapoznać). Zachęcam młodych rodziców aby kandydowali do Rady Osiedla Stare Gliwice i aby swoją aktywnością przyczynili się do rozwoju infrastruktury (placów zabaw) oraz organizacji przedsięwzięć dla swoich dzieci. Zamiast postawy roszczeniowej proponuję niezadowolonym mieszkańcom włączenie się w działalność na rzecz swoich najbliższych i mieszkańców naszego osiedla. Praca w radzie osiedla jest pracą społeczną, a jej członkowie nie pobierają żadnego wynagrodzenia.

Zróbmy to sami czego oczekujemy od innych !

Danuta Gąsior – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Stare Gliwice.

11 stycznia 2019   15:32

Centrum Energetyczne upadło – informacja dla mieszkańców!

Informujemy o ogłoszeniu upadłości przez Energetyczne Centrum!

• Energetyczne Centrum ogłosiło upadłość i nie sprzedaje już prądu i gazu.
• Konsumencie – jeżeli od połowy września do dziś płaciłeś tej firmie za prąd lub gaz, to możesz odzyskać pieniądze.
Do 16 stycznia 2019 roku  zgłoś się do sądu, jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skontaktuj się z Stowarzyszeniem Aquila, które udziela informacji w tej sprawie (tel. 71 74 000 22).

Z poważaniem,
Anna Nidzińska
Miejski Rzecznik Konsumentów w Gliwicach
Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

10 stycznia 2019   12:46

Wybieg dla psów – informacja dla mieszkańców.

W odpowiedzi na liczne wnioski zgłaszane przez mieszkańców jako przewodnicząca Zarządu Osiedla zwróciłam się z pismem do MZUK o wydzielenie i ogrodzenie terenu z przeznaczeniem na wybieg dla psów. Przesłałam również propozycję przykładowych terenów gminnych, które pozwalają na realizacje w/w celu. Niestety otrzymaliśmy odpowiedź negatywną (pismo -> kliknij, aby poznać szczegóły)  z której wynika, że służby MZUK przeprowadziły szczegółową analizę działek będących w zasobach Gminy Gliwice i brak jest terenów, które spełniałyby kryteria umożliwiające budowę wybiegu dla psów.

Danuta Gąsior – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Stare Gliwice.

31 grudnia 2018   16:42

Budżet Obywatelski 2017 – zadanie inwestycyjne przy ul. Sadowej

W dniu 28.12.2018 r. zostało odebrane ostatnie zadanie inwestycyjne zrealizowane w ramach Budżetu obywatelskiego z roku 2017 tj. Street Workout przy ul. Sadowej. Zadanie to zostało zrealizowane dzięki aktywności mieszkańców w roku 2017 z puli dla aktywnych osiedli. Przypomnę, że w roku 2017 uzyskaliśmy 2-gie miejsce w rankingu co pozwoliło nam pozyskać dodatkowe środki w kwocie 180’000 zł. Niestety w roku bieżącym aktywność mieszkańców była mniejsza i uzyskaliśmy 3-cie miejsce co nie pozwoliło na pozyskanie środków na dalszą rozbudowę Strefy Relaksu. Zamiennie z puli dla aktywnych w roku 2019 w kwocie 105 000 zł będą realizowane zajęcia sportowo-rekreacyjne.

Danuta Gąsior – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Stare Gliwice.

18 grudnia 2018   19:14

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

W imieniu Zarządu Rady Osiedla Stare Gliwice składam wszystkim Mieszkańcom Naszego Osiedla, Członkom Rady Osiedla oraz Członkom Klubu Seniora AS życzenia ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku.


Danuta Gąsior – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Stare Gliwice

3 grudnia 2018   16:14

Zaproszenie na Wigilię dla Seniorów Naszego Osiedla

W imieniu Rady Osiedla Stare Gliwice i Klubu Seniora AS działającego przy Radzie Osiedla mam przyjemność zaprosić Seniorów mieszkających na naszym osiedlu na uroczystą Wigilię. Przyjęcie Wigilijne odbędzie się w dniu 12.12.2018 r. (środa) w Restauracji Spichlerz w godzinach od 17.00 do 22.00. Zapisy na Wigilię prowadzi Koordynator RO ds. Seniorów pod numerem 504 660 020. Zapisy prowadzone będą do 07.12.2018 r., ilość miejsc ograniczona (max 60 osób). Spotkanie ma charakter otwarty. Zarząd RO Stare Gliwice podjął uchwałę dotyczącą dofinansowania ww. imprezy w kwocie 50% usługi cateringowej.

Danuta Gąsior – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Stare Gliwice.

28 listopada 2018   19:29

Informacja dla mieszkańców – Nowe przepisy dla właścicieli psów

Od 15 listopada obowiązują nowe przepisy, wprowadzające wysokie kary za wyprowadzanie psów bez smyczy i kagańca na terenach publicznie dostępnych. Teraz, właściciele mogą zapłacić nawet do 5 tys. złotych kary. Jeżeli pies nie będzie należał do tzw. rasy agresywnej (m.in. pitbulli, buldogów amerykańskich, rottweilerów, owczarków kaukaskich), grzywna wyniesie 1000 złotych.

Nowelizacja ustawy jest spowodowana zwiększoną liczbą ataków groźnych psów na ludzi, zwłaszcza dzieci, w ostatnich miesiącach. Sytuacje takie wynikały przede wszystkim z braku wyobraźni właścicieli, którzy puszczali swoje psy bez smyczy, czy kagańca.

Jednocześnie w odpowiedzi na zgłoszenia właścicieli psów Zarząd Rady Osiedla wystosował wniosek do MZUK o wydzielenie na terenie naszego osiedla tzw. wybiegu dla psów.

Kliknij, aby poznać szczegóły.

Danuta Gąsior – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Stare Gliwice

15 listopada 2018   11:48

Modernizacja przystanku przy ul. Łabędzkiej – informacja dla mieszkańców

W październiku 2017 roku Zarząd Osiedla Stare Gliwice złożył wniosek do Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych w sprawie rozwiązania problemu mieszkańców oczekujących na autobusy komunikacji miejskiej na przystanku przy ul. Łabędzkiej w pobliżu Tesco. Podjęte skuteczne działania doczekały się realizacji i obecnie mieszkańcy będą mogli oczekiwać na autobusy w większym komforcie siedząc na ławeczce i pod zadaszeniem.

Przystanek przed modernizacją –kliknij tutaj…

Przystanek po modernizacji –kliknij tutaj…

Danuta Gąsior –Przewodnicząca Zarządu Osiedla Stare Gliwice

7 listopada 2018   13:34

Budżet Obywatelski 2017 – zadanie inwestycyjne w Parku Szwajcaria

W dniu 07.11.2018 r. zostało odebrane w ramach Budżetu obywatelskiego z roku 2017 przedostatnie zadanie inwestycyjne – siłownia na wolnym powietrzu w Parku Szwajcaria. Odbioru w/w inwestycji dokonały:  Wiceprzewodnicząca Zarządu Pani Bogusława Paska Różańska oraz Członek RO Pani Teresa Szczęśniak. Na powyższe zadanie w roku 2017 głosowało ponad 700 mieszkańców za co serdecznie dziękuję aktywnym mieszkańcom naszego osiedla.
W tym roku nastąpi jeszcze odbiór ostatniej inwestycji tj. Street Workout, który powstanie przy ul. Sadowej. Zadanie to jest ostatnią inwestycją realizowaną z puli dla aktywnych osiedli w ramach BO 2017 r. Przypomnę, że w roku 2017 uzyskaliśmy 2-gie miejsce w rankingu co pozwoliło nam pozyskać dodatkowe środki w kwocie 180’000 zł. Niestety w roku bieżącym aktywność mieszkańców była mniejsza i uzyskaliśmy 3-cie miejsce co nie pozwoliło na pozyskanie środków na dalszą rozbudowę Strefy Relaksu. Zamiennie z puli dla aktywnych w roku 2018 w kwocie 105’000 zł będą realizowane zajęcia sportowo-rekreacyjne.

Danuta Gąsior –Przewodnicząca Zarządu Osiedla Stare Gliwice

5 listopada 2018   13:20

II GLIWICKIE FORUM ŁAWNICZE- I Ty możesz zostać ławnikiem.

„TEMIDA BLIŻEJ SPOŁECZEŃSTWA”.
Projekt realizowany i dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta.

Śląski Oddział Stowarzyszenia Krajowa Rada Sędziów Społecznych zaprasza na spotkanie dnia 28.11.2018 o godz. 17.30 Gliwice ul. Rubinowa 16A.

Tematy spotkania:

  • ławnik w sądzie,
  • zadania,
  • uprawnienia.

Chcesz poznać obowiązki ławnika? Przyjdź, posłuchaj, zapytaj.

Wiedzą i doświadczeniem podzielą się ławnicy.

 

31 października 2018   13:31

Gliwiczanin bez barier 2018!

Na ostatnim zebraniu Zarządu Rady Osiedla podjęto inicjatywę o promowaniu aktywnych i zasłużonych mieszkańców naszego osiedla i uzdolnionej młodzieży.

W związku z powyższym informujemy o ogłoszonym konkursie ,,Gliwiczanin bez barier 2018“, w którym uczestniczy mieszkanka naszego osiedla Pani Alicja Śledź, obecnie Przewodnicząca Gliwickiego Stowarzyszenia Amazonek .

Do 5 listopada można, a nawet trzeba oddać głos na stronie  Gliwice.eu na jej kandydaturę  i kliknąć w baner „GŁOSUJ”.

Ważne, aby na dole strony wpisać swój adres e-mail, bo to na niego zostanie wysłany link aktywacyjny, którego kliknięcie umożliwi oddanie ważnego głosu.

Danuta Gąsior –Przewodnicząca Zarządu Osiedla Stare Gliwice

25 października 2018   15:56

Podziękowania !

Szanowni Państwo!

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy w tegorocznych wyborach samorządowych obdarzyli mnie swoim zaufaniem i oddali swój głos na moją osobę.

Jestem bardzo zadowolona z osiągniętego wyniku pomimo tego, iż nie zdobyłam mandatu radnej do Rady Miasta.

Danuta Gąsior –Przewodnicząca Zarządu Osiedla Stare Gliwice

19 października 2018   14:53

Październikowe spotkania ze specjalistami

„Gliwicki Dzień dla Zdrowia” to dokonała okazja by skorzystać z bezpłatnych badań, konsultacji i spotkań o tematyce medycznej. Doskonała, ale nie jedyna! Wiedzę na temat zdrowia będzie można również poszerzyć, słuchając prelekcji, które zaplanowano na 20, 22 i 24 października.

20 października godz. 14:00 (sobota)
dr n. med. Piotr Sołtysiak
Bezpieczna diagnostyka w najczęstszych urazach wieku dziecięcego połączona z prezentacją możliwości diagnostycznych USG oraz zastosowaniu nowych technologii w USG

22.10.2018 r. godz. 17:00 (poniedziałek)
lek. med. Katarzyna Zdonek
Choroby gastrologiczne ze szczególnym uwzględnieniem choroby wrzodowej  i refluksu

24.10.2018 r. godz. 17:00 (środa)
lek. med. Małgorzata Błońska – Zyber
Choroby diabetologiczne ze szczególnym uwzględnieniem  cukrzycy połączone z badaniem poziomu cukru

Wstęp wolny.

Więcej informacji na stronie: https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/pazdziernikowe-spotkania-ze-specjalistami

Urząd Miejski Gliwice

19 października 2018   14:51

Warsztat: „Energia dla Seniora” – 13 LISTOPADA 2018 (wtorek)

Miejski Rzecznik Konsumentów w Gliwicach zaprasza na warsztat w ramach akcji Rzecznika Praw Klienta, TAURON Polska Energia S.A. „Energia dla Seniora„. Inicjatywa jest odpowiedzią na aktualne potrzeby klientów, ze względu na nasilone działania nieuczciwych sprzedawców energii.

Przyłącz się do grona świadomych Klientów. Przyjdź na warsztaty „Energia dla Seniora”.

  • Poznasz swoje prawa na rynku energii
  • Dowiesz się, jak nie dać się oszukać przy podpisywaniu umowy
  • Skonsultujesz się z ekspertem, który odpowie na Twoje pytania

Spotkanie odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Filia nr 1, Czytelnia Prasy, Pl. Inwalidów Wojennych 3 w dniu 13 listopada 2018 r. od godziny 10.00 do 12.00.

Miejski Rzecznik Konsumentów w Gliwicach

Anna Nidzińska


Witaj na stronie Rady Osiedla Stare Gliwice!

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi działami oraz kontaktu z nami.

©2019 Rada Osiedla Stare Gliwice